Globala tjänster: Frigöra kraften hos din IBS Enterprise-lösning


Studier visar att 40 procent av företagen som implementerar ERP misslyckas med att utnyttja hälften av de företagsförmåner som de förväntade sig; 22 procent misslyckas med att leverera mätbara resultat. Hur kan du frigöra den verkliga potentialen hos ditt IBS Enterprise-system? Vilka var dina prioriteringar när du implementerade systemet? Har de förändrats? Hur kan du höja värdet för din investering? Skära ner kostnader? Utmanövrera dina konkurrenter? Förutsäga marknaden?

Förbättra din kundtjänst.

Ditt IBS Global Services-team kan hjälpa dig att frigöra den fullständiga potentialen för din ERP genom att:

  • Belysa vad du redan äger
  • Köra en IBS-hälsokontroll av ditt befintliga system
  • Visa hur du kan utnyttja befintlig kapacitet för framväxande utmaningar
  • Undvika vanliga fallgropar som leder till verksamhetsstörningar
  • Förbättra din smidighet vad gäller att reagera på kundbehov och marknadsförändringar
  • Utvärdera fördelar och nackdelar med att implementera en IBS Cloud-lösning

Sannolikheten som redan är konfigurerad i din ERP kan vara allt du behöver för att ligga före efterfrågekurvan. Med hjälp av IBS Global Services kan du börja använda den – och potentiellt expandera den med specialbyggda tillägg som är framtagna för att uppnå specifika verksamhetsmål.

Varför vänta med att utnyttja kraften hos ditt IBS Enterprise-system och säkerställa den kontinuerliga integriteten hos ditt varumärke? Tala med en IBS Global Services-expert och frigör kraften hos din ERP-lösning idag.