Lösningar per bransch


Vad som gör IBS unikt bland världens leverantörer av distributionslösningar är vår omfattande branscherfarenhet inom en mängd olika vertikala marknader. Detta, tillsammans med vår globala närvaro, säkerställer att du alltid kommer att samarbeta med en branschexpert som känner till din verksamhet, talar ditt språk och har de världsomspännande resurserna för att snabbt uppvisa en ökad avkastning på dina investeringar till en lägre total ägandekostnad.

Här är några av branscherna som vi primärt specialiserar oss på:


 • Bilindustrin

  Förbättra dina marginaler från försäljning till underhåll

 • Livsmedel och dryck

  Förenkla din distributionskedja för att skydda vinsterna

 • Läkemedel

  Understödja dina åtgärder för hantering av branschförändringar

 • Tredjepartslogistik

  Hantera dina kunders behov och värdetillväxt.

 • Grosshandel

  Kundlojalitet . Optimering. Lönsamhet.

 • Publicering

  Maximera din vinst med kundvärde


Tala med en IBS-representant nära dig om dina specifika branschkrav. Med mer än 30 års erfarenhet inom grossistbranschen, tillsammans med våra flexibla IBS Cloud Solutions och IBS Managed Services, har vi distributionsexpertkunskaperna som krävs för att föra din verksamhet framåt.