Distributionsprogramvara för tredjepartlogistik

Industriproblem

En leverantör av tredjepartlogistik (3PL) behöver mer än endast ett lagerhanteringssystem (WMS) av standardtyp. Ett WMS är trots allt designat för lagerhantering inom interna lagerlokaler för ett enskilt företag, medan en 3PL-leverantör hanterar all logistik för tusentals kundägda produkter, såväl som mervärdestjänster i anslutning till dessa produkter. Alla dessa kunder har dessutom olika krav angående hur deras produkter bör förpackas, fraktas, faktureras och till och med tillverkas. 3PL-leverantörer måste även hantera den komplicerade uppgiften att spåra varje aktivitet för att både spåra kostnader och skapa fakturor för sina kunder för dessa aktiviteter.

Third Party Logistics

Det finns 7 krav för ett bra 3PL-system. Det måste erbjuda:

  • Säkerhet
  • Pålitlighet
  • Insyn
  • 3PL-fakturering
  • Objektägarskap på lagerplatsnivå
  • Självbetjäning för kundåtkomst till data
  • Multipla kommunikationskanaler
  • Flexibel fakturering
  • Industristandardflexibilitet (för integrering med shopping- & ERP-system)

Som 3PL-leverantör kan du erbjuda dina kunder betydande mervärde, men du behöver de rätta verktygen – du behöver ett system med omfattande 3PL-funktioner. Till exempel måste det vara tillräckligt mångsidigt för att kunna stödja en mängd olika branschstandarder, såväl som olika metoder för fakturering, förpackning och frakt. Det måste också kunna erbjuda högsta möjliga grad med självservice för dina kunder, helst via ett webbgränssnitt.

Funderar du på att köpa ett WMS med 3PL-funktioner? Eller är du inte nöjd med ditt befintliga system?

Kontakta oss nu.