Distributionsprogramvara inom livsmedel och drycker

Expertkunskap inom livsmedel och drycker

Livsmedels- och dryckesbranschens distributionskedja är ökänt komplicerad. Du behöver snabbhet, kvalitet och regler för att lyckas. Om du missberäknar inköp, bearbetning, förpackning eller leverans, slänger du ut pengar och kanske till och med kunder genom fönstret – många konkurrenter är redo att kliva in i ditt ställe. Att följa instruktioner är av fundamental betydelse för kundtillfredsställelsen. Du måste kunna hantera avkastningen effektivt, utbyta information i farten, erbjuda alternativa ersättningsprodukter med kort varsel, förutsäga efterfrågan i relation till ledtider, ibland inom bara några timmar. Dina försäljningsteam måste förbli proaktiva och hålla kontakten med kunderna före och efter varje beställning. Prissättningen måste förbli exakt och uppdaterad, med dagliga kampanjer och specialerbjudanden, fångstvikter och blandade laster komplicerar verksamheten utan avbrott.

Food & Beverage Distribution Software

Opålitlig distributionsprogramvara kommer att minska ditt företags vinster. Effektiv distributionsprogramvara kommer å andra sidan att höja dina viktiga marginaler.

Affärsmotiv

IBS expertkunskaper inom branschen kan hjälpa dig att styra förbi utmaningarna och ger dig förstärkt kontroll och flexibilitet, samtidigt som du stärker din konkurrenskraft.

  • Förhandla bonusavtal och spåra resultaten mot fluktuerande måltal.
  • Hantera komplicerade lager- och logistikrutiner.
  • Masterprissättning, avkastning, rabatter och marknadsföringsdata.
  • Uppfylla lagstiftning och reglerande krav som varierar mellan olika länder.

Vår programvara kan automatisera dina globala distributionskedjeprocesser, eliminera komplexitet och fel och hjälpa dig att bedriva din tidskänsliga verksamhet som ett väloljat maskineri.

  • Optimera procedurerna med EDI-, RF-, streckkods-, spårnings-, förpacknings- och märkningsstöd.
  • Strömlinjeforma logistik och tjänster för integrerad planering, utgående ordrar, dirigering, leveranshantering och omvänd logistik.
  • Stödja hantering av efterfrågan för centraliserad upphandling, prognoser, inköpssimulation och kontrakt.
  • Integrera din distributionskedja med EDI, XML och webbtjänster för bättre hantering, kommunikation, förståelse och spårning.

Vår flexibla teknologi kan hjälpa dig att expandera ditt system för att hantera alla synliga eller osynliga förändringar inom din företagsmodell. Du kan integrera CRM, marknadsföring, ekonomi och affärsinformation när behov föreligger.

IBS kunder inom livsmedels- och dryckesbranschen inkluderar Smeding, Everfresh/Total Produce, Univeg och Vroegop/DeKweker, med flera.