Distributionsprogramvara för läkemedelsbranschen

Branschtrender

Läkemedelsbranschen befinner sig i konstant förändring och kraven på att kontinuerligt anpassa expansiva stödsystem är extrema. När företag växer genom sammanslagningar, förvärv och allianser, blir det allt viktigare att ha ett system som är enkelt att underhålla på flera anläggningar, platser, plattformar, regioner och språk.

Pharmaceutical Distribution Software

Läkemedelsdistribution lägger en tung börda på drifts- och logistikresurserna hos vilket företag som helst. Branschspecifika regler och institutionsrelaterade krav, prognoser, upphandling, kundtjänst, val, avsändande och särskild behandling av fysiskt lager kan samtliga göra logistiska beslut svårare. Lägg till små marginaler, höga förväntningar på kundservice, en konstant kamp mot förfalskade läkemedel och globalt konkurrenstryck till detta, så är marginalen för fel försumbar.

Det är ingen överraskning att myndighetsövervakning och regler har skärpts. I takt med att gränserna öppnas och generiska läkemedel strömmar in i allt högre grad, börjar kunderna att köpa direkt, vilket suddar ut branschvägarna mellan grossist och detaljhandel och stramar åt distributionskedjan från tillverkaren ner till grundläggande leverantörnivå.

Hur hanterar du denna tungrodda och tungt övervakade distributionskedja? Hur säkerställer du snabb leverans av ömtåliga och kritiska läkemedel samtidigt som du balanserar problem relaterade till överensstämmelse, kundtillfredsställelse och lönsamhet? Kan ditt system hantera de intensiva data- och integreringkrav som krävs för att bli en leverantör i världsklass inom denna högt fragmenterade och ständigt föränderliga sektor?

IBS kan hjälpa till. Vår expertkunskap inom hantering av läkemedelsdistributionsverksamhet går långt tillbaka och är bevisad. Vi tillhandahåller det nya tänkandet inom logistik för en bransch som aldrig slutar att förändras.

Affärsmotiv

IBS är specialister på programvara för läkemedelsbranschen och kan tillgodose en imponerande mängd specifika krav från olika läkemedelsgrossister ’out-of-the-box’. Det är en distributionslösning för snabb implementering och integrering över hela världen.

Genom att använda våra omfattande och bevisade branschkunskaper, kan vi hjälpa dig att skräddarsy en lösning som är specifikt anpassad för din verksamhet som främjar värde, möter din verksamhet där den befinner sig idag och förbereder dig för vart den är på väg i framtiden.

  • Försäljning: Vårt integrerade beställningsinmatningssystem binder samman lagerhållning, logistik och fakturering med unika kundbeställningar som läggs online, via en butik eller via ditt call center för exakt, spårbar och kontrollerad leverans och betalning.
  • Upphandling: Automatisera och optimera upphandlingsprocesser inom hela försörjningsnätverket, baserat på exakta lagerhållningsprognoser för att möta kraven för olika beställningsstorlekar, typer, minimimängder och säsongsbundna krav.
  • Lagerhantering: Strömlinjeforma lagerverksamheten, från godsmottagning och karantän, till urvalsbekräftelser, kontrollerade ämnen och kombinerad transport, via flera olika fraktsystem och papperslös automatiseringsteknologi.
  • Ekonomi och redovisning: Göra alla ekonomiska procedurer lätthanterliga och fullständigt transparenta, inklusive hantering av flera olika valutor samtidigt.
  • Överensstämmelse: Känna sig trygg genom att ha ett försvarbart system som automatiserar, fångar upp och uppfyller dina specifika distributionskrav och regler, inklusive vår unika och globala "lösning för hantering av förfalskningar".
  • Partispårning/Återkallande: Säkerställa rapporterings- och dataintegritet, särskilt viktigt för FUFU (första utgångsdatum först ut)-produkter, för att underlätta uppfyllandet av myndighetskrav och återkallningsförmågan.
  • Koplicerade rabatter och återbetalningar: Automatisk spårning av detaljer för exakt försäljningshantering och redovisning.

IBS kunder inom läkemedelsbranschen inkluderar Galexis, Sigma, Panarello, Associated Pharmacies Inc, Marzam, Alloga, Drogueria Betances, Oriola, UniPharm, MWI Veterinary Supply, TopRX, Strategic Pharmaceutical Solutions, North Carolina Mutual Drug, Metro Medical, Superior Care Pharmacy, Sandvik Medical, Mediq och ICS/AmerisourceBergen, med flera.