Grossistdistributionsprogramvara

Problem inom grossistdistribution

Kundlojalitet. Optimering. Lönsamhet. Att hantera dessa utmaningar håller grossistdistributionsbranschen på tå. För att lyckas måste grossistdistributörer av alla storlekar tänka stort, så att de kan uppfylla de olika kundbehoven, samtidigt som de maximerar verksamhetseffektiviteten. IBS lösningar hjälper grossistdistributörer att uppnå sina affärsmål.

Wholesale Distribution

Affärsmotiv

Att uppnå stordriftsfördelarna inom en informationsdriven verksamhet som grossistbranschen kan innebära en utmaning utan ett integrerat distributionskedjehanteringssystem som hanterar din övergripande planering och dagliga verksamhet. IBS har etablerat sig som ledare inom grossistdistributionsprogramvara och våra 30 år inom branschen har gett oss en djup och ingående branschspecifik erfarenhet som hjälper oss att uppfylla dina dynamiska verksamhetsbehov. Oavsett om du försöker hantera komplicerade prissättnings- och rabattstrukturer, förbättra kredithanteringen, skapa automatiska urvals- och paketeringsprocesser, hantera paketbärare eller inkorporera någon av de många typerna av bästa praxis inom distributionsbranschen, kan du lita på att IBS grossistdistributionsprogramvara kan hjälpa dig.

  • Förbättra processerna inom hela företaget, från säljorderhantering och upphandling, till lagerhållning och lagerhantering, larmhantering, ekonomisk redovisning, med mera.
  • Minska ledtider, lagernivåer och övergripande kostnader via förbättrad leverantörhantering och systeminsyn, inklusive förmågan att kontrollera rabatter och hantera kontantflödet.
  • Bygga försäljning och kundtillfredsställelse via integrerade CRM och WMS-data i realtid för att förutsäga efterfrågan, lösa problem, förlika återbetalningar och proaktivt kommunicera med både kunder och leverantörer.

IBS har allt du behöver för att hantera de dynamiska behoven för din växande grossistdistributionsverksamhet – med bevisat effektiv programvara som anpassas och driftsätts av erfarna proffs som förstår dina verksamhetsmål. Uppnå resultaten du strävar efter snabbare med IBS.

IBS kunder inom grossistdistribution inkluderar Mayflex, Bantex, Mighty Auto Parts och Rexel, med flera.