Distributionsprogramvara för bilindustrin

Problem inom bilindustrin

Grossistdistribution inom bilindustrins eftermarknad kan vara en tillräcklig utmaning utan att behöva förhandla inom det komplicerade fältet för renovering (ReMan), katalogisering av elektroniska delar och hantering av eftersäljtjänster. Förmågan att kunna beräkna vinster inom endast ReMan-verksamheten kan äta på redan små marginaler, om det inte hanteras effektivt. I takt med att OEM fortsätter att utveckla sina produktlinjer och uppdatera sina reservdelskataloger, kan dagens information snabbt bli föråldrad utan en online-delkatalog i realtid, som är tillgänglig inom hela distributionskedjan. För att skapa underlag, bygger innovativa reservdelsdistributörer in serviceintäktsflöden i sina affärsmodeller. Detta tillför dock nya svårigheter vad gäller spårning av en produkts servicehistorik under underhållslivscykeln.

Automotive

För att behålla konkurrenskraften och fortsätta att blomstra inom en snabbt föränderlig bransch, vänder sig många eftermarknadsdistributörer inom bilindustrin till IBS för lösningar.

Affärsmotiv

IBS har bemästrat krångligheterna inom bilindustrins eftermarknad, vilket bevisas av det breda erkännandet av vår programvara inom industrin. Med vår programvara kan du effektivt hantera mer arbete, med en lägre kostnad och få en enhetlig bild av hela din distributionskedja för bättre marginaler och bättre kundservice. Genom att förse dig med den teknik och det stöd du behöver för att uppnå verklig verksamhetsintegration, gör IBS dig mera konkurrenskraftig, förbättrar din responsförmåga och gör dina vinster högre än någonsin.

  • Global tillgång och efterfrågan innebär att du behöver ett enskilt system inom hela din verksamhet för överskådlig lagerförteckning inom dina lager-, försäljnings- och servicenätverk.
  • Höga volymer och snabb omsättning kräver noggranna lagerrutiner och noggrann upphandling. En elektronisk reservdelskatalog och integrerad EDI (utbyte av elektroniska data) kan hjälpa dig att automatisera och spåra beställningar inom din distributionskedja till kundnivå.
  • Information om produktlivscykeln är oumbärlig för att uppnå lönsamhet för serviceerbjudanden inom ReMan och efterförsäljning.
  • Din verksamhets dynamiska natur innebär att du måste vara smidig, lyhörd och kontrollera kostnaderna genom att automatisera processerna i så stor utsträckning som möjligt.

Hos IBS bygger våra experter in mer än 20 års branschspecifik erfarenhet i vår programvara. Eftersom vi har en personlig relation med alla våra kunder, förstår vi exakt vad du behöver och levererar.

IBS Automotive erbjuder snabb, smidig implementering av dina exakta systembehov. De är ett modulärt system. Det kan växa i takt med att du växer. Det är redo att hantera kostnadskraven för dagens leverantörnätverk.

IBS Automotives kunder inkluderar Meca, Potter Webster, Mighty Products, US Tire and Exhaust, Worldpac/Carquest, InterAmericana Transport, Gillig och Mohawk, med flera.