Våra globala nyckelbranscher

Vad som gör IBS unikt bland världens leverantörer av distributionslösningar är vår omfattande branscherfarenhet inom en mängd olika vertikala marknader. Detta, tillsammans med vår globala närvaro, säkerställer att du alltid kommer att samarbeta med en branschexpert som känner till din verksamhet, talar ditt språk och har de världsomspännande resurserna för att snabbt uppvisa en ökad avkastning på dina investeringar till en lägre total ägandekostnad.

Här är några av branscherna som vi primärt specialiserar oss på:


Tala med en IBS-representant nära dig om dina specifika branschkrav. Med mer än 30 års erfarenhet inom grossistbranschen, tillsammans med våra flexibla IBS Cloud Solutions och IBS Managed Services, har vi distributionsexpertkunskaperna som krävs för att föra din verksamhet framåt.