IBS hanterade tjänster: Tillföra datorkapacitet utan kapitalinvesteringar

Den svindlande hastigheten för de teknologiska förändringarna har fått många av IBS kunder att omvärdera sina beslut att investera kapital i inköp av systeminfrastrukturhårdvara och programvara. Dessa investeringar är inte bara omedelbart på väg att föråldras, IT-personalen som krävs för att driftsätta, hantera och underhålla dessa system innebär en betydande ökning av den totala ägandekostnaden (TCO). IBS har utvecklat två tjänstekategorier som erbjuder dig en fullständigt hanterad applikation.

Hanteringstjänster för applikation

Med applikationshanteringstjänster (AHT) kan kunderna få en användningsfärdig tjänst som inkluderar systemövervakning 24/7, hanteringstjänster för databas och hårdvaruplattform med servicenivåavtal som garanterar ekonomisk tillfredsställelse. IBS hosting-experter kan även erbjuda följande tjänster:

 • Hanterad hosting för alla IBS-produkter
 • Databashantering
 • Systemadministration
 • Fjärrhantering av applikationer
 • Haveriåterställning/Verksamhetskontinuitet
 • Säkerhetskopia på annan plats

Infrastrukturtjänster

Antingen som en tjänst som levereras av IBS via Infrastruktur som en Tjänst (IseT) eller via fjärrhantering till en kundmiljö. Våra Infrastrukturtjänster erbjuder dig flexibiliteten att avgöra i vilken utsträckning du bibehåller ägande av din miljö. Du väljer hårdvara, IBS-infrastrukturtjänst eller en kombination av båda:

 • Beräkningskapacitet/På efterfrågan
 • Haveriåterställning/Verksamhetskontinuitet
 • Datacentertjänster
 • Säkerhetskopierings- och återställningstjänster
 • Övervakningstjänster
 • Anslutningstjänst

IBS hanterade tjänster erbjuder ett sunt och ekonomiskt alternativ genom att göra det möjligt för dig att förvärva datorkapacitet utan att investera i ägande av utrustning.

Varför bära kostnadsbördan för att köra din egen datorinfrastruktur när du kan betala endast för de tjänster du behöver? Överväg IBS hanterade tjänster.

Tala med din representant om våra IBS hanterade tjänster idag.