IBS EDI Konsulttjänster och lösningar

IBS konsulttjänster kryssar genom myriaden av alternativ och strategier för utbyte av elektroniska data (EDI) för att kunna erbjuda våra kunder sakliga rekommendationer. VAN, Internet EDI, AS2, AS3, GS1 (UCCnet) och ett antal ytterligare teknologier kan göra strategiutveckling till en studie av en bokstavssoppa utan ordentlig vägledning. Med böter och påföljder från dina kunder i åtanke, finns det lite utrymme för fel vid implementeringen av ditt EDI-projekt.

IBS konsulttjänster erbjuder strategiska såväl som tekniska EDI-tjänster som inkluderar outsourcing, programvaruutvärdering, utbildning, implementering och migration för många EDI-lösningar som är tillgängliga idag.

Hanterade tjänster för EDI

 • Tillhandahållande av outsourcingtjänster för EDI som hjälper till att minska kostnader och tidsåtgång för implementeringen. Vi kan hantera alla dina affärspartnertransaktioner, däribland ANSI-X12, EDIFACT, såväl som XML

Introduktion till EDI-tjänster

 • Förmåga att stödja många EDI-lösningar, inklusive Inovis, Gentran, IBM Websphere Data Interchange, Extol, samt många andra
 • Förmåga att stödja EAI-baserade verktyg, inklusive BizTalk, IBS Integrator och andra
 • Erfarenhet inom alla aspekter av EDI-behandling, inklusive ANSI-X12, EDIFACT, VICS, UCS, AIAG, etc.
 • Förmåga att integrera EDI-transaktionsuppsättningar med valfritt ERP-system med hjälp av anpassade applikationer
 • Framgångsrik bakgrundshistoria av EDI-implementeringar med hjälp av anpassade applikationer. Framgångsrik bakgrundshistoria med EDI-implementeringar såväl som XML

EDI-utbildningserbjudanden

 • Tillhandahålla utbildningsrelaterade tjänster som förklarar hur EDI-transaktionsbehandling fungerar inom organisationen
 • Tillhandahålla kunskap om EDI-produkter, transaktionsbehandling och insyn i EDI-standarder och funktioner för både erfarna användare och nybörjare.
 • Utbildningen kan även omfatta avsnitt om integrering av EDI-transaktionsuppsättningar med ERP-system

EDI-konsulttjänster

Analysera och dokumentera befintlig EDI-miljö
 • Fastställa existerande standarder och processer som är involverade i företagets aktuella procedurer
 • Använda befintlig personal för att fastställa egenskaperna för alla handelspartners, inklusive inkommande kontra utgående transaktioner, frekvens och flyktighet för schemalagda händelser
 • Fastställa förmågor som för närvarande inte uppfylls av befintlig EDI-miljö
EDI-transaktionsbehandling och integration
 • Fastställa krav för konvertering av befintliga transaktioner, procedurer och handelspartners
 • Undersöka prioritetstransaktionerna och deras påverkan på affärscykeln
 • Schemalägga behandlingen av händelser för att förse applikationssystemet med exakta och lämpliga data
EDI-implementeringsprocess
 • Avsätta tid för möte med teknisk och funktionsrelaterad EDI-stödpersonal
 • Dokumentera befintlig EDI-miljö och inneboende krav
 • Utveckla EDI-strategi för att uppfylla kraven
 • Beskriva EDI-strategi i projektdefinitionsmemorandum
 • Presentera resultaten