Värdeutvärdering: En ‘ögonöppnande’ översikt angående hur man tillfredsställer kunderna.

Det säkraste sättet att få långsiktiga kunder är att förse deras företag med djupvärde. Men har du tagit dig tid att ta reda på vad "värde" innebär för dem? Vad tillfredsställer dina kunder? Vad letar de efter hos en värdefull affärspartner? Hur kan du säkerställa långsiktig lojalitet?

En IBS-värdeutvärdering kan ge dig värdefull insikt. Vår värdeströmanalys ger dig en möjlighet att ta en titt på ditt företag ur dina kunders perspektiv så att du kan identifiera tidigare dolda förbättringsområden. Vår värdeutvärdering:

  • Kartlägger din verksamhetsprocess, övergripande eller inom specifika områden.
  • Identifierar onödiga områden (verksamhet som inte ger mervärde)
  • Identifierar specifikt vad dina kunder värdesätter och är villiga att betala för.
  • Avslöjar sätt att optimera din värdekedja för att bättre möta kundernas behov.

Proceduren kommer att omfatta din ledning och dina anställda, göra dem medvetna om sin betydelse och motivera dem till att även vara medvetna om hur de påverkar kundtillfredsställelsen. Produkten omfattar en team buildning-workshop och rapport, där resultaten detaljeras och rekommendationerna dokumenteras, såväl som mätning av key performance för att ta reda på ditt företags status vad gäller framåtskridande.

Erfarenheten kommer att hjälpa till att strömlinjeforma din värdekedja i en process med kontinuerliga förbättringar, allteftersom du aktiverar resurser och styr utvecklingen mot kostnadsbesparingar, förbättrad genomströmning, ökad kundtillfredsställelse och högre vinst. Långsiktigt sett, kommer detta att införliva en kultur av kundtillfredsställelse inom ditt företag, som kommer att betala sig i framtiden.

Vill du kunna leverera mer av det dina kunder vill ha med högre vinstmarginaler och fördelar för ditt företag? Kontakta IBS för detaljerad information om hur en IBS-värdeutvärdering kan gynna dig.