IBS ekonomi-, försäljnings- & driftsplanering: Information i realtid för bättre affärsbeslut

IBS FS&OP är en uppsättning av integrerade planerings-, övervaknings- och hanteringsapplikationer som förser beslutfattarna inom din nyckelverksamhet med realtidsinformation, direkt i handen. Bättre beslut innebär bättre planering, vilket leder till strömlinjeformade verksamhetsprocesser, förbättrad kundservice och ökad lönsamhet.

Vår lösning inkluderar moduler för Efterfrågan/Tillgång/Försäljning och Verksamhetsplanering. Varje system tillhandahåller en kraftfull fristående lösning, men tillsammans ger de dig den uppdaterade och exakta information du behöver för att ta de kritiska verksamhetsbeslut som kommer att hjälpa dig att uppnå de fem nyckelvärdena för distributionslönsamhet:

  • Maximerad lönsamhet
  • Minskade omkostnader
  • Förbättrade marginaler
  • Optimerad lagerhållning
  • Kontrollerat kassaflöde

IBS FS&OP-programvaran inkluderar:

  • Avancerad försäljnings- och verksamhetsplanering: hjälper dig att balansera tillgång och efterfrågan inom distributionskedjan för förbättrad effektivitet och lönsamhet.
  • Planeringsvy: gör det möjligt för din personal att visualisera informationen och planera arbetet mera effektivt.
  • Efterfrågeplanering: gör det möjligt för dig att skapa så exakta prognoser som möjligt.
  • Tillgångsplanering: stödjer detaljerad påfyllningsplanering för bästa möjliga lagerhantering och ledtider.

För fullständig information, ladda ner vår broschyr eller kontakta ditt lokala IBS-kontor.