IBS RPM: Den enda prestandahanteraren i realtid med sluten slinga

Affärsinformation som är lätt att hitta, snabb att ladda och ständigt tillgänglig, varsomhelst, är av fundamental betydelse för smartare, smidigare och effektivare distributionsverksamhet. IBS RPM erbjuder en skalbar lösning med sluten slinga som är användarvänlig som en Internet-webbläsare, men ändå tillräckligt kraftfull för att kunna bryta ner komplexa, korsfunktionella barriärer för bättre, mera insatt beslutsfattande. Med IBS RPM kan du eliminera personalkrävande, manuella rapporterings- och analysprocesser som försvårar organisationsmässigt beslutsfattande och ger din verksamhet ett lyhört nytt tillvägagångssätt för bättre konkurrenskraft.

Vår beprövade prestandahanteringslösning med sluten slinga låter dig:

  • Enkelt aktivera och komma åt arbetsplatsanalysverktyg, scenariearbetsflöden, varningar, instrumentpaneler och nyckeltal.
  • Utnyttja obegränsade rollbaserade profiler för fullständig användarsäkerhetstäckning.
  • Hantera datamarknader större än 10 terabytes, med över 130 dimensioner i en enskild produktionsdriftsättning.
  • Utföra “tänk om…”-analyser snabbt och smidigt.
  • Återföring till operativa system, genom stängning av slingan mellan planering och verkställande.
  • Kombinera faktisk prestanda med förväntad/planerad prestanda.
  • Utöva kontroll för att ändra framtida resultat.
  • Bygga en kontinuerlig planeringsmiljö.

Börja se konsekventa resultat, kvartal efter kvartal. Tala med din lokala representant idag och fråga om IBS RPM.