Bookmaster Webbaktivering: Onlineförsäljning och prenumerationer

För många utgivare och bokdistributörer är hanteringen av försäljningen av digitala produkter och onlineprenumerationer både komplicerad och kostsam. För att hjälpa till att kontrollera dessa kostnader och skapa en mera effektiv och hanterbar miljö, tillåter Bookmaster utgivare att hantera dessa processer med hjälp av sina egna webbplatser eller en som skapas inom Bookmaster-systemet.

IBS Webbaktivering-produkterna samverkar med Bookmaster-kärnsystemet, både online och i realtid, för effektiv hantering av back office-kärnverksamhet och tillhandahåller friktionsfri integrering med standardtjänster för lagerdistribution.

Digital produktförsäljning

Bookmaster Webbaktivering gör det möjligt att skapa och sälja digitala produkter tillsammans med standardprodukter (tryckta medier). Unika systemfunktioner inkluderar lagertyp, kostnadsberäkningsmetoder, produktkombinationer och användning av delkomponenter som byggstenar i en digital produkt. Dessutom kan onlinesäljföretag som Amazon rapportera försäljning av digitala produkter med hjälp av branschens standardmetoder. Bookmaster hanterar dessa som en del av standardsäljverksamheten.

Försäljning av onlineprenumerationer

Webbaktiverade prenumerationer möjliggör prenumerationsförsäljning via utgivarens egen hemsida eller via ett kundtjänstcenter. Typiska prenumerationer för tryckta medier, såväl som digitala medier, stöds och hanteras av Bookmaster. En konsument kan prenumerera på en blandad tryckt medieprodukt, såväl som en digital medieprodukt, både i kombination och enskilt. Webbaserad leverans ingår också.

För fullständig information, ladda ner vår broschyr eller kontakta ditt lokala IBS-kontor.