Bookmaster Tryckning vid efterfrågan: Effektiv respons på snabbt föränderliga marknader

Utgivare har ökat användningen av Print-on-Demand (POD)-teknologi som ett sätt att minska kostnaderna, strömlinjeforma leverans och upprätthålla konkurrenskraften på dagens konsumentdrivna marknad. Som ett resultat har IBS Bookmaster utvecklat fysiska och digitala distributionskedjelösningar för att göra det möjligt för utgivare att kombinera flera olika distributionskedjemodeller inom en enda operativ verksamhetsprocess.

  • Distribution som använder egenstyrd POD och leverans: För utgivare som vill ha direktkontroll över tryckningsprocessen via användning av eget POD-system eller partnersystem på plats.
  • Distribution som använder tredjepartstyrd POD och leverans: För utgivare som inte vill ha direkt kontroll över trycknings- och fraktprocedurer.
  • Lagerpåfyllning med hjälp av POD: För utgivare som arbetar med titlar som inte ännu har nått lagerhållningsnivåkraven som är lämpliga för normala tryckerier, eller vars försäljningsvolym inte längre gör aktiv hantering av produkten som en del av kärnverksamheten och lagerhållningsplanen försvarbar.

För fullständig information, ladda ner vår broschyr eller kontakta ditt lokala IBS-kontor.