IBS Rightsmaster: Hantering av immateriella rättighetskontrakt och royalties

Den komplicerade och ständigt föränderliga relationen mellan immateriella rättighetsägare, konsumenter och distributionskedjepartners uppströms ändras hela tiden. Med detta i åtanke, har IBS utvecklat Rightsmaster, en specialiserad programvarumodul som är designad för att hantera komplexiteten runt kontrakt, rättigheter och royalties inom valfritt medium.

Kontrakthantering

Rightsmasters kontrakthanteringsfunktion erbjuder ett intuitivt arbetsflöde för uppbyggnad och godkännande av kontraktparametrar. Det innehåller ett centraliserat arkiv för alla villkor och variabler i anslutning till kontraktet. Viktigast av allt är att det spårar hela uppsättningen av rättigheter som ska förvärvas eller licensieras och är integrerat med den ekonomiska lösningen för att hantera alla detaljerade ekonomiska skyldigheter, som royalties och rabatter. Funktionerna inkluderar:

 • Obegränsade kontraktklausuler för specifika försäljningar och ekonomiska avtal
 • En fullständig uppsättning av primära och sekundära rättigheter under specificerade villkor
 • Betydande flexibilitet vad gäller detaljplanering av royalty- och licensbelopp:
  • Enhetsvärde, fast värde eller procentuella värdebelopp
  • Stegvisa mål med sjunkande prisklassintervall och belopp
  • Rådande priser
 • Milstolpar, förskott och förskottsgrupper för grupproyalykompensationer
 • Spårning och hantering av reserver, krediter och rabatter
 • Gratis leverans och leverans av provkopia

Verkhantering

Rightsmaster verkhanteringsfunktion lagrar detaljerad information om det immateriella ägandet så att det kan identifieras åtskilt från den kommersiella produkten. I Verkhantering, förknippas en produkt eller ett licensgodkännande till ett eller flera verk och verket i sin tur, förknippas med sitt kontrakt. På så sätt kan det tillhörande verket/verken och deras onlinekontrakt nås för beräkning av intjänade belopp eller betalningar som ska utföras, när en produkt säljs eller en sekundär rättighet licensieras.

Verkhantering gör det även möjligt att dela upp immateriella äganderättigheter i fragment och identifiera fragmenten individuellt i en relationshierarki. Det finns ingen begränsning för hur ett originalverk kan delas upp och identifieras. Dessa fragment kan sedan kombineras med fragment från andra verk för att bilda nya produkter, samtidigt som man alltid bibehåller deras tillhörighet med det ursprungliga kontraktet.

Eftersom alla transaktioner behandlas i realtid, kommer Rightsmaster-kontraktet omedelbart att hantera alla tillhörande ekonomiska processer, så att dina villkor för immateriella äganderättigheter alltid är uppdaterade.