Bookmaster Digital produktdistributionskedja: Effektivt hanterad komplexitet

Distribution av digitalt innehåll omfattar ett brett utbud av teknologier och tillvägagångssätt för leverans av innehåll eller immateriella rättigheter till konsumenter via e-handel i ett nedladdningsbart format. Den digitala distributionskedjan öppnar dörren till nya verksamhetsmodeller. Utgivare kan släppa ett kapitel, eller flera kapitel eller illustrationer från en bok oberoende av varandra som fullgoda produkter. De kan kombinera avsnitt från olika böcker eller magasin för att skapa målinriktade försäljningserbjudanden. De kan tillhandahålla åtkomst till backlistpublikationer och utgångna titlar utan att skapa kostnader för tryckning, lagerhållning eller distribution.

Dessutom kan kunderna dra nytta av flexibiliteten att kunna komma åt innehåll på flera olika sätt, för att bäst tillfredsställa sina egna behov. Effektiv hantering av den digitala distributionsprocessen är av fundamental betydelse för en framgångsrik distributionskedja.

Problem med hanteringen av den digitala distributionskedjan inkluderar:

  • Format: Kommer kunden att kunna komma åt och använda produkten efter införskaffandet?
  • Ekonomistyrning: Kommer rättighetsinnehavarna att kompenseras på rätt sätt för försäljning av produkten?
  • Rättigheter: Kan lämpliga rättigheter och tillstånd erbjudas och hanteras under transaktionsprocessen?
  • Leverans: Hur kan utgivaren kontrollera och hantera leveransen till kunden?
  • Partnerskap: Vilka processer inom distributionskedjan kommer att läggas ut på entreprenad?
  • Försäljning: Hur kommer produktförsäljning att rapporteras och hanteras i huvudboken?

IBS Bookmaster kan utnyttjas inom alla områden av den digitala distributionskedjan, oavsett om du hanterar innehåll, data, partnerrelationer, royalties, rättigheter och tillstånd, inkomster, P&L eller gränssnittshantering med tredjepartsystem. Dra nytta av våra 30 års erfarenhet inom publiceringsbranschen för att vägleda dig genom processen.

För fullständig information, ladda ner vår broschyr eller kontakta ditt lokala IBS-kontor.