IBS Logistik, montering & service: Processer som förbättrar resultaten och lönsamheten.

Dina logistikprocesser är av fundamental betydelse för dina verksamhetsresultat. IBS distributionsprogramvara är designad för att exponera och åtgärda dina vinsttjuvar och flaskhalsar - och hjälpa dig att kunna skapa värdefulla nya tjänster.

Våra logistik-, monterings- och servicelösningar kommer att hjälpa dig att optimera alla dina varuhanteringsprocesser i realtid – inom enskilda eller över flera lagerlokaler, eller i monteringslinjen - från de allra enklaste till de mest komplicerade multi-site-anläggningarna. Vår programvara kommer hjälpa dig att:

 • Strömlinjeforma mottagning, inklusive korsdockningsalternativ
 • Automatisera ivägstuvningsförslag
 • Uppnå dynamisk lagerpåfyllning och optimal plockningsväg
 • Hantera lager med flera nivåer och distributionscentran
 • Konfigurera produkten med hanterade komponentkombinationer
 • Uppnå lönsam efterförsäljningsservice, inklusive serviceavtal
 • Förbättra förebyggande service och brådskande reparationshantering

IBS logistik, montering och service inkluderar:

 • Projekthantering: kontrollera projekt från definition till leverans.
 • Begränsad planering: åtgärda flaskhalsar för minskade kostnader och högre vinst.
 • Farligt gods: skapa documentation för hantering och transport av farliga ämnen.
 • Montering: gör det möjligt för dig att ta dig an montering och lätt tillverkning som en del av din verksamhet.
 • Hantering av lagerlokaler: maximera utrymmet för minskade kostnader och förbättrad kundservice.
 • Avancerad lagerhållning & drift: få fullständig kontroll över tillverkning och distribution med IBS Dynaman lagerhanteringssystem (WMS).
 • Multidistributionscentra: uppnå global lagerinsyn vid lokal distributionsnivå.

För fullständig information, ladda ner vår broschyr eller kontakta ditt lokala IBS-kontor.