IBS Enterprise: Lösningar som är skräddarsydda för skalbar distributionsverksamhet.

Din verksamhet är distribution. Du är inte en stormarknad, bank eller ett gruvföretag, så programvaran du väljer för din verksamhet bör vara anpassad för din verksamhet. Flexibel, kraftfull, strömlinjeformad och pålitlig. Det är vad dina kunder förväntar sig.

IBS Enterprise levererar

Vår programvarusvit, med namnet IBS Enterprise, strömlinjeformar, automatiserar och accelererar de kritiska distributionskedjeprocesser som är avgörande för din framgång: från lagerplanering, inköp och leverantörhantering till lageroptimering, värdehöjande tjänster, hantering av efterfrågan och hantering av returnerat gods.

IBS Enterprise kombinerar sex kraftfulla lösningsområden i en mångsidig företagsplattform, som är tillgänglig i många driftsättningsmodeller, inklusive traditionell installation på plats, IBS Cloud Solutions och olika IBS Managed Services-alternativ:

 
Distributions-information

Samla in, övervaka och analysera data för planering, prognoser och prestandahantering i realtid (inklusive SCOR).
Ta reda på mer »

 
 
Distribution-ekonomi-styrning

Hantering av hela ekonomi-flödet från ekonomisk planering, daglig verksamhet och bank-relaterade operationer till avancerad uppföljning.
Ta reda på mer »

 
Leverantörer
Leverantör-hantering

Från lagerhållnings-prognoser och köporder-hantering till leverantör-relations-hantering.
Ta reda på mer »

Logistik, montering & service

Alla gods-hanteringsprocesser som passerar lagret, inklusive montering och produktion.
Ta reda på mer »

Hantering av efterfrågan

Från offert till efter-försäljning och returnering av gods.
Ta reda på mer »

Köpare
 
Distributions-kedje-integrering

Standard-iserade adaptrar och process-synkronisering med interna system och externa partners – inklusive webb-beställning och självservice.
Learn more »

 

IBS Enterprise hjälper dig att förvandla din distributionskedja från en kostnad som bara måste hanteras till ditt nyckelkonkurrensvapen. För att sammanfatta förstärker det din förmåga att kontrollera hela din verksamhet från beställning till betalning och kramar ut vartenda öre ur marginalerna för varje process.

Skalbar distributionshantering

IBS Enterprise är utvecklat för att vara naturligt skalbart i linje med din försäljning, dina marknader och verkställighetsförmåga, genom att leverera operativ effektivitet och verksamhetskontroll i varje steg. När det driftsätts via IBS Cloud Solutions, får du möjlighet att fokusera mera fullständigt på din kärnverksamhet och kundbas. Om du sysslar med distribution, är IBS Enterprise programvaran för dig.

 • Öka din försäljning – IBS Enterprise inkluderar en integrerad oöverträffad och världsberömd CRM-funktion, som erbjuder en mera skalbar e-handelslösning, inklusive stöd för sociala medier.
 • Klättra uppåt på din marknad – IBS Enterprise hjälper till att förenkla marknadsutvecklingen genom att leverera ett enskilt globalt erbjudande med språk, affärsregler och kulturell mångfald inbyggt.
 • Förbättra din verkställighet – Hantera nätverksvolym och verkställande med ett dynamiskt, rollbaserat användargränssnitt som är designat för att integrera applikationer och webbsidor för förbättrad användbarhet och anpassning på marknaden.
 • Förbättra din effektivitet – Öka transaktions- och datavolymer med automatiserade rabatteringsprocesser och ett dynamiskt verktyg för att rationalisera leverantörfakturering för ökad produktivitet och tidsbesparing.
 • Förbättra din kontroll – Förbättra hantering, rapportering och kontroll via en uppsättning integrerade verktyg för planering, realtidsövervakning och resultatförbättring.

Distributions-ERP: Bättre hantering bygger en bättre baslinje.

IBS är den globala ledaren inom utveckling av resursplaneringslösningar för företag inom distributionsbranschen. Vår programvara, våra system och processer kombineras för att hjälpa dig att få insyn i detaljerna i din distributionsverksamhet och förenar punkterna i din distributionskedja och sänker kostnaderna för en bättre baslinje.

Prata med en av IBS experter och höj din distributionsförmåga till en ny nivå.

IBS konsulter inom distributions-ERP har en bevisad historik hos kunder som behöver det allra bästa inom distribution och distributionskedjehantering. Om din konkurrensförmåga är baserad på hur väl du kan förutse och tillgodose dina slutanvändares behov, kan du räkna med att IBS levererar.

 • Förbättra synligheten inom integrerade databaser för försäljning, lagerförteckning och frakt.
 • Identifiera och förutse kundbehov.
 • Förbättra kundrelationerna via lyhörd kundservice.
 • Upprätthålla ett mera slimmat lager via bättre inköpsbeslut.
 • Förbättra försäljar- och leverantörförhandlingar och relationer.
 • Uppnå flexibilitet i verksamhet och drift.
 • Kontrollera kostnader och förbättra kapaciteten.
 • Bygga upp kundlojalitet via förbättrad kundtillfredsställelse.
 • Överföra ansvaret för infrastrukturutrustning till oss med hjälp av flexibla IBS Managed Services.

Vi är redo att hjälpa dig upp till nästa nivå. Är du redo att ta nästa steg med IBS?