IBS Dynaman: Synlighet, kontroll och snabbaste avkastningen på investeringen på marknaden

Dagens distributionskedjor har förändrats bortom igenkännlighet från de som fanns för bara några år sedan. Nu är det de stora, sofistikerade, 24-timmars, släckta datacenter som är normen inom de flesta branscher. Sådana centran kräver avancerad informationsteknik och flexibla programvarusystem, från företag som förstår distribution, om allt ska fungera. Denna programvara heter IBS Dynaman och utgör en del av IBS Enterprise, världens mest avancerade programvarusvit för distributions- och grossistverksamhet.

Robusta lagerprocesser och verksamhet

IBS Dynaman utgör en nyckelkomponent i distributionskedjan som kontrollerar rörelser och förvaring av material i ett lager och behandlar tillhörande transaktioner, inklusive frakt, mottagning, stuvning och plockning. IBS Dynaman styr och optimerar även undanstuvning av varor baserat på realtidsinformation om statusen för användningen av förvaringsutrymmet. Det inkluderar bästa möjliga WMS- och MES-funktioner baserat på den senaste Microsoft-teknologin. IBS Dynaman, som är skalbart, funktionellt, lätt att använda och enkelt att implementera, står för den lägsta totala ägandekostnaden och den snabbaste avkastningen på investeringen inom branschen – garanterat. Låt IBS Dynaman hjälpa dig att:

  • Minska lagerkvantiteterna
  • Minska personalkostnaderna
  • Öka lagerkapaciteten
  • Öka exaktheten för lagerhållningen
  • Förvandla ditt lager till din största affärstillgång

IBS Dynaman, som är öppet, enkelt att integrera med ERP och materialhanteringsutrustning och utvecklat för att tillhandahålla strikt processkontroll, exakt datainsamling och fullständigt insyn, kan konfigureras för att köras på plats eller via the cloud. Fråga någon av våra kunder, där du återfinner bland andra Volvo, Royal Canin, DSV, Picanol och Conad Adriatico. Det betalar sig att hantera din distributionskedja med IBS Dynaman.

IBS Dynaman-programvaran inkluderar:

  • Komplett processkontroll: säkerställer strikt processkontroll, exakt datainsamling och fullständig insyn inom gränserna för tillverkning och distribution.
  • Värdehöjande aktiviteter: inkluderar inline-tjänster, som kundmärkning eller hantering av ömtåligt gods, eller offline-tjänster, som kitting, bygga enligt efterfrågan och montering.
  • Avancerade funktioner: hanterar multipla ägare, multipla plaster, docknings- och upplagshantering, korsdockning, kartongförpackning, personalhantering, containerhantering på flera nivåer, returnering av gods och mycket mera.
  • Verksamhetsinsyn: tillhandahåller instrumentinsyn i realtid över hela verksamheten, från leverantörhanterad lagerförteckning och beställningsbyggning, till supply-in-line-sekvens, omvänd logistik, med mera.
  • Flexibel regelmotor: säkerställer att dina processer passar din verksamhet, från hur material förflyttas till hur arbetsflöden appliceras vid särskilda tillfällen.

För fullständig information, ladda ner vår broschyr eller kontakta ditt lokala IBS-kontor.