Cease IBS produktutvecklingsgaranti för IBS Bookmaster Release7 Version7.3 och tidigare

Som en del av våra kontinuerliga produktförbättringscykler och för att fokusera våra resurser på nyare produkter, kommer IBS endast att erbjuda garanti för den mest aktuella allmänt tillgängliga versionen av vår programvara och den närmast föregående versionen.

Med omedelbar verkan kommer buggfixar, korrigeringsfiler eller andra korrigerande åtgärder att levereras som en del av garantiklausulen i programvaruavtalet för IBS Bookmaster r7v73.

Såvida det inte täcks av ett separat avtal, kan felkorrigering för versioner som inte längre täcks av garanti utföras av det lokala professionella tjänster-teamet mot avgift för arbetstid och material. Vi vill påminna om att för sådan begäran om felkorrigering kan ingen svarstidsgaranti ges och fullständigt åtgärdande av problemet kanske inte alltid är möjligt för programvaruversionen i fråga.

IBS Bookmaster Release/Version Procedur
r8v76 Felet ska rapporteras till IBS PD via supportavdelningen där åtgärdande av felet kommer att ske i enlighet med licens- och RLF-avtal.
r7v743 Felet ska rapporteras till IBS PD via supportavdelningen där åtgärdande av felet kommer att ske i enlighet med licens- och RLF-avtal.
r7v73

Fel ska rapporteras till den lokala professionella tjänster-avdelningen. Åtgärdande sker normalt mot avgift för arbetstid och material.

< r7v73 Fel ska rapporteras till den lokala professionella tjänster-avdelningen. Åtgärdande sker normalt mot avgift för arbetstid och material.

Övriga produkter som täcks av detta tidsbegränsningsavtal:

  • JWALK – täcks inte längre av garanti

Alla undantag från detta tidsbegränsningsavtal måste täckas av ett separat avtal för att vara giltigt.