Bookmaster professionella tjänster

IBS Bookmasters internationella team för professionella tjänster har till uppgift att tillhandahålla företags- och branschspecifika konsulttjänster, utbildning, projekthantering och kundsupport.

Senaste nyheter:

Supportuppdateringar

Våra konsulttjänster inkluderar:

IBS Servicemetodik

Företagskonsulttjänster

  • Uppgraderingstjänster
  • Utvärdering & rådgivning
  • Företagskonsolidering och integration
  • Verksamhetsanalys & processkonsulttjänster
  • Konsulttjänster för digitalisering/transformation

Projekt-/programhantering & metodik

Utbildningstjänster

  • Ekonomi
  • Lagerhållning
  • CRM (kundrelationhantering)

Supporttjänster

  • Produktdokumentering
  • Global supporttjänst

Kundfallstudier

För ytterligare information, kontakta chefen för professionella tjänster i din region:

USA, Glen Van Der Hart: +1 (916) 985-3900, glen.vanderhart@ibs.net

EMEA, Daniela Pintabona: +44 7766 306 060, daniela.pintabona@ibs.net

APAC, Andrew Park: +61 408 772 373, andrew.park@ibs.net