IBS Hänvisningsprogram

IBS Hänvisningsprogram

IBS hänvisningsprogram är utvecklat för att höja din vinst

IBS hänvisningsprogam är en vinstdelningsmöjlighet för varje anmäld kandidat som blir en IBS-kund IBS Partner-fördelarna inkluderar:

  • Få en inkomst för hänvisningsrekommendationer genom att använda IBS-lösningar för att lösa dina kunders verksamhetsproblem
  • Större differentiering för ditt företag med bästa möjliga distributionsfokuserade lösningar och bästa praxis-expertkunskaper
  • Skydd av din befintliga nyckelkundbas och bättre värde för dina kunder
  • Inga åtaganden eller resurser krävs
  • Snabb och enkel registreringsprocedur
  • Regelbunden uppdatering av utvecklingen för varje hänvisad kund
  • Expandera din räckvidd inom befintliga och/eller nya marknader

Tre enkla steg:

  1. Fyll i onlineregistreringsformuläret
  2. Godkänd ‘användarvillkoren’.
  3. Klicka för att skicka hänvisningen

IBS utför allt arbete. Du belönas med en hänvisningsavgift för valbara kandidater som leder till en programvarulicensförsäljning. Detta program är öppet för alla kvalificerade lösnings- & tjänsteleverantörer. Klicka här för att registrera din hänvisning.