Lifé Pharma väljer IBS Enterprise for Windows för att automatisera sitt varuflöde.

Press Release
2010-12-13

Lifé Pharma, belgisk inköpskooperation för farmaceutiska produkter, har tecknat avtal med IBS avseende implementation av affärssystemet IBS Enterprise for Windows. Samarbetet med IBS gör det möjligt för Lifé Pharma att uppnå sina utvecklingsmål, vilket innebär en effektivare logistik, förbättrad lagerhantering och att säkerställa fullständig spårbarhet.

Robert Walnier, General Manager på Lifé Pharma berättar om sitt beslut: “Under urvalsprocessen övertygade IBS oss om sin branschkunskap inom distribution av farmaceutiska produkter. Ett stort antal referenskunder vittnade också om IBS branschexpertis. IBS har visat sig vara en partner som kommer att hjälpa oss att optimera våra arbetsprocesser.”

“Från vårt 4 500 m² stora lager, som omfattar omkring 20 000 produkter, levererar vi till mer än 300 apotek i Wallonia regionen i Belgien. Vårt nuvarande informationssystem hindrar oss från att optimera våra processer. IBS Enterprise kommer att ge oss en exakt överblick  över våra lager och även förse oss med verktyg som låter oss analysera och agera vid behov. Systemet kommer också att stödja vår e-handelsutveckling.” säger Robert Waliner.

Stephen Thornton, Executive VP Enterprise Software, på IBS tillägger: “Tidigare har IBS huvudsakligen arbetat med iSeries plattformen, men vårt avtal med Lifé Pharma visar att vår lösning är fullständigt kompatibel med Windows teknologin.”

Lösningen kommer att implementeras enligt IBS FasTraX-metoden. Robert Walnier betonar: ”Tack vare denna metod kommer vi att kunna ha systemet i drift inom 7 månader. Detta är väldigt värdefullt för oss, speciellt när det handlar om avkastning på investeringen.

För mer information, vänligen kontakta:

Dieter Roman
Marketing Manager,  IBS Belgium
Tel: +32 9 280 21 18
dieter.roman@ibs.net

Ulrika Lindsjöö
Corporate Marketing, IBS AB
Tel: +46 70 860 4562
ulrika.lindsjoo@ibs.se

Om Lifé Pharma

Lifé Pharma, etablerat 1962, är ett kooperativ som omfattar mer än 300 oberoende apotek i Belgien. Lifé Pharmas mål är att förse sina medlemmar med en gruppidentitet, erbjuda dem specifika tjänster och att vara ledande inom inköp och distribution.  Lifé Pharma är ett inköpskooperativ för farmaceutiska produkter. Deras verksamhet är huvudsakligen baserad på logistik. Lifé köper in medicin på grossistnivå för distribution på detaljhandelsnivå via apotek. Företagets produkter är föremål för ständigt förändrade regler.