IBS utser permanent VD

Press Release
2010-12-16

Styrelsen för IBS AB har idag utsett Johan Berg till ny permanent VD. Johan Berg är för närvarande COO på GTECH G2. Hans tidigare erfarenheter innefattar en rad ledande positioner inom programvaruindustrin, såsom CEO på OP 5 AB, CEO på Boss Media AB, EVP på Intentia International AB och CEO på Intentia R&D AB. Johan Berg kommer påbörja sin anställning inom IBS den 1 februari 2011.

Christian Paulsson kommer att gå tillbaka till sin tidigare position som Executive Vice President Corporate Development and M&A inom IBS.

“Johan Berg för med sig en stark ERP erfarenhet till IBS, en erfarenhet som han fått från en 12 år lång karriär inom Intentia  International AB där han haft flera ledande positioner. Vi är lyckligt lottade att ha hittat en så stark kandidat med djup kunskap inom affärssystemområdet, vilket innebär en stor fördel för vår fortsatta utveckling” säger Christian Paulsson, tillförordnad VD, IBS AB.

“Med utnämningen av Johan Berg som ny VD ser jag fram emot en signifikant positiv utveckling med fullt fokus på våra kunder. Jag vill samtidigt passa på att tacka vår tillförordnade VD, Christian Paulsson, för det enormt hårda arbete som han lagt ned på företaget. Den framgångsrika planeringen och genomförandet av senaste tidens omstruktureringsprogram har lagt en stabil grund för vår nya VD att bygga vidare på.” kommenterar Vinit Bodas, styrelseordförande IBS.

För mer information kontakta:

Christian Paulsson
Acting President & CEO IBS AB
Tel: +46 70 211 00
E-mail: christian.paulsson@ibs.net