Extra bolagsstämma i IBS AB

Press Release
2010-11-04

Stockholm, Sverige, 4 november, 2010 – Efter två styrelseledamöters avgång under oktober beslutades vid extra bolagsstämma i IBS AB idag den 4 november 2010 att styrelsen skall bestå av tre ordinarie styrelseledamöter utan suppleanter.

 Till styrelseledamöter valdes Vinit Bodas, Christian Paulsson och Ulf Eriksson. Vinit Bodas och Christian Paulsson är sedan tidigare styrelseledamöter. Ulf Eriksson är sedan tidigare arbetstagarledamot.

För mer information, vänligen kontakta:

Christian Paulsson
Acting President & CEO IBS AB
Tel: +46 70 211 0010
christian.paulsson@ibs.net