IBS säkerställer finansiering

Press Release
2010-10-22

IBS har tecknat avtal om en factoringkredit och inleder ett samarbete
med Svea Ekonomi.

Svea Ekonomi och IBS har tecknat ett avtal där IBS erhåller en factoringkredit på 100 miljoner SEK. Inledningsvis omfattar samarbetet Sverige, Danmark, Finland och Norge. De båda företagens ambition är att utvidga avtalet ytterligare i framtiden.

Factoringkrediten säkerställer det rörelsekapitalbehov som IBS har för fortsatt utveckling och förstärker företagets finansiella ställning ytterligare. IBS gruppen har en fortsatt stark finansiell ställning. Vid utgången av det tredje kvartalet uppgick det egna kapitalet till 460 miljoner SEK, soliditeten till 50% och koncernen hade ingen nettoskuldsättning.

För mer information, vänligen kontakta:

Christian Paulsson
Acting President  & CEO IBS AB
Tel: +46 70 211 0010
christian.paulsson@ibs.net

Lennart Ågren
CEO Svea Ekonomi AB
Tel: +46 8 735 90 00
 lennart.agren@sveaekonomi.se