IBS annonserar ny version av affärssystemet IBS Enterprise7

Press Release
2010-10-07

Stockholm, oktober 7, 2010 - International Business Systems (STO:IBS B), ledande leverantör av affärssystem för varudistribuerande företag, annonserar idag tillgänglighet av IBS Enterprise7, en ny version av produktsviten IBS Enterprise.

IBS Enterprise7 är utvecklad med affärsmässig skalbarhet i åtanke och är det enda systemet för hantering av varuflödet ett företag behöver, oberoende av företagets storlek eller komplexitet. Med mer än 150 olika och nya områden av funktionalitet, hjälper IBS Enterprise7 företag att stegvis öka  sin försäljning, sina marknader, sin handlingskraft och viktigast av allt att nå ökad effektivitet och kontroll.

”Vår vision “Scalable Distribution” säkerställer att våra kunder aldrig växer ur sitt affärssystem. Med IBS Enterprise7 fortsätter vi att leverera en robust och beprövad lösning som våra kunder dragit nytta av i över 30 år. Med den nya skalbarheten kan både våra befintliga och nya kunder vara säkra på att de aldrig behöver växa ur behovet av systemstöd. Att ha en affärsmässigt skalbar distribution är något alla våra kunder strävar efter och nya IBS Enterprise7 hjälper dem att nå dit,” säger Andy Bailey, Chief Marketing Officer på IBS.

För mer information, var vänlig kontakta:

Jeanette Cronstedt Lind
Corporate Marketing, IBS AB
Tel: +46-70-860 25 73
jeanette.lind@ibs.net

Mer om nyheterna i IBS Enterprise7

Öka din försäljning

Distribuerande företag verkar på en komplex marknad med tuffa marginaler, hög konkurrens och stark fokus på försäljning och förbättrad kundservice. För att underlätta en ökad skalbarhet av företagets försäljning, och som svar på våra kunders önskemål omfattar IBS Enterprise7 nu ett nytt integrerat CRM-erbjudande. Ytterligare förbättringar har också gjorts för att leverera skalbara e-handelslösningar, inklusive en sofistikerad portletarkitektur för sociala medier och självbetjänande kundservice.

Öka din marknad

Att ta sig in på nya marknader, fördjupa penetrationen och öka marknadsandelarna är viktigt för distribuerande företag som behöver utvidga sin basverksamhet samt utbudet av produkter och tjänster. Kort sagt behöver dagens efterfrågestyrda distributör vara både skalbar och global. Med IBS Enterprise7 blir detta enklare då systemet levereras med lokalt språk, lokala affärsregler och kulturella skillnader inbyggt. Enterprise7 hjälper företag att enkelt expandera sin verksamhet till andra länder, med ett lokaliserat system med bibehållen konsolidering och kontroll av olika områden samt en gemensam systemplattform.

Öka din förmåga att verkställa

Ökade volymer och mer komplexa nätverk betyder att förmågan att verkställa behöver öka. IBS Enterprise7 innehåller ett nytt rollbaserat användargränssnitt med en dynamisk och skalbar integration till olika applikationer och websidor vilket underlättar och snabbar upp utrullningsfasen.

Öka din effektivitet

Ökade transaktions-, och datavolymer kan leda till ineffektivitet. En organisation som växer kraftigt kan lätt bli handlingsförlamad. IBS Enterprise7 säkerställer att detta inte inträffar med hjälp av nya automatiserade processer. En nyhet är t ex den automatiserade hanteringen av kund- och leverantörsbonusar och ett dynamiskt verktyg för att rationalisera hanteringen av leverantörsfakturor, båda nyheterna bidrar till ökad produktivitet och stora tidsbesparingar.

Öka din kontroll

Varudistribuerande verksamheter kräver speciell styrning, rapportering och kontroll; vi kallar detta Distribution Intelligence. Med integrerade verktyg för planering, realtidsövervakning och analys erbjuder Distribution Intelligence allt som behövs för att säkerställa att företaget har kontroll på och kan förbättra sina affärer, oavsett storlek.

Kort om IBS

Mer än 30 års erfarenhet har gjort IBS till en ledande leverantör av distribution management solutions. IBS huvudsakliga fokus är på distribuerande branscher som; automotive, elektronik, papper & partihandel och läkemedel. Mer än 4 000 kunder i ett 40-tal länder drar nytta av IBS lösningar för snabb och mätbar avkastning på sina IT-investeringar. IBS B-aktie är listad på NASDAQ OMX First North Exchange Stockholm. För mer information, besök gärna www.ibs.net