IBS Årsredovisning 2009

Press Release
2010-04-22

IBS Årsredovisning för 2009 på svenska finns nu tillgänglig på www.ibs.net under “Investerare”.

För de aktieägare och andra intressenter som begärt en tryckt  version kommer distribueringen börja i dag.

För mer information, vänligen kontakta:
Oskar Ahlberg, Senior Vice President of Communications, IBS AB
Tel: +46-70-244 24 75
oskar.ahlberg@ibs.net

 

Kort om IBS
Mer än 30 års erfarenhet har gjort IBS till en ledande leverantör av distribution management solutions. IBS huvudsakliga fokus är på distribuerande branscher som; automotive, elektronik, papper & partihandel och läkemedel. Mer än 4 000 kunder i ett 40-tal länder drar nytta av IBS lösningar för snabb och mätbar avkastning på sina IT-investeringar.

IBS B-aktie är listad på OMX Nordic Exchange Stockholm. För mer information, besök gärna www.ibs.net

Informationen är sådan som IBS AB (publ) skall offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande den 22 april 2010  kl. 08:00