IBS aktie temporärt handelsstoppad av NASDAQ OMX Stockholm

Press Release
2010-01-08

Stockholm den 8 januari 2010 - NADSAQ OMX Stockholm AB har infört ett handelsstopp av International Business Systems, IBS (STO: IBS B) aktier, förmodligen baserat på ett rykte på marknaden. IBS policy är dock att inte kommentera rykten.

För mer information kontakta:
Oskar Ahlberg, Senior Vice President of Communications, IBS AB
Tel: +46 70 244 24 75
oskar.ahlberg@ibs.net

Informationen är sådan som IBS AB (publ) skall offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande den [DATE] kl. [TIME].

Kort om IBS
Mer än 30 års erfarenhet har gjort IBS till en ledande leverantör av distribution management solutions. IBS huvudsakliga fokus är på distribuerande branscher som; automotive, elektronik, papper & partihandel och läkemedel. Mer än 5 000 kunder i ett 40-tal länder drar nytta av IBS lösningar för snabb och mätbar avkastning på sina IT-investeringar.

IBS B-aktie är listad på OMX Nordic Exchange Stockholm. För mer information, besök gärna www.ibs.se