Aktieägarinformation

The IBS share will be delisted from First North, with last trading day August 31, 2011

Finansiella mål

IBS övergripande mål är att skapa mervärde för kunder och aktieägare. Det långsiktiga finansiella målet är att uppnå en rörelsemarginal på minst 10 procent.

Utdelningspolicy

Styrelsens mål är att långsiktigt dela ut minst 20% av vinsten efter skatt. Styrelsens förslag till utdelning tar även hänsyn till bolagets behov av konsolidering, likviditet och kapital för framtida expansion.

Aktiebok

Aktieboken sammanställs av VPC AB. Samtliga aktieägareutskick, som exempelvis årsredovisningar, baseras på detta register.

IBS största aktieägare *

per den 22 juli, 2011

Shareholder A shares B shares Holdings Votes
STG IBS HOLDING SARL 4 725 000 113 225 494 93,19% 94,90%
IBS AB 0 2 303 800 1,82% 1,36%
SVENSKA HANDELSBANKEN SA 0 460 000 0,36% 0,27%
PETTERSSON, GUNILLA 0 250 000 0,20% 0,15%
FÖRSÄKRINGSAKTIEBOLAGET, AVANZA PENSION 0 205 633 0,16% 0,12%
MÖLLER, JAN CHRISTIAN 0 171 530 0,14% 0,10%
SIX SIS AG, W8IMY 0 134 900 0,11% 0,08%
SKANDINAVISKA ENSKILDA BANKEN S.A., NQI 0 130 699 0,10% 0,08%
NORDNET PENSIONSFÖRSÄKRING AB 0 86 084 0,07% 0,05%
DAVIDSEN PER 0 65 000 0,05% 0,04%
Total, largest owners 4 725 000 117 033 140 96,20% 97,15%
Other 0 4 816 234 3,80% 2,85%
Total 4 725 000 121 849 374 100,00% 100,00%