Kalender

The IBS share will be delisted from First North, with last trading day August 31, 2011

Finansiell information från IBS.

IBS AB kommer att publicera finansiell information vid följande datum:

Bokslutskommuniké 2010 16 februari
Årsredovisning 2010 Beräknas publiceras under vecka 16
Bolagsstämma 22 juni
Delårsrapport januari – juni 2011 25 augusti
Bokslutskommuniké 2011 februari 2012