Anmälan deltagande på extra bolagsstämma i IBS AB

Vänligen fyll i följande uppgifter för att anmäla deltagande på extra bolagsstämmaon på torsdag 4 november 2010 kl 09:00 (CET). Anmälan kan även göras skriftligen till IBS AB, Att: Årsstämma, Box 1350, 171 26, Solna eller per e-post e-mail to arsstamma@ibs.net

Uppgifterna kommer edast att användas i smamband med bolagstämman och därvid erfoderlig registrering och bearbetning för upprättande av röstlängd.