Årsstämma

Kallelse till årsstämma i IBS AB »

IBS AB håller årsstämma onsdagen den 22 juni 2011 kl. 09:00 i bolagets lokaler på Hemvärnsgatan 8 i Solna. Registrering och inpassering sker från och med kl. 08:30.

Kallelse till extra bolagsstämma i IBS AB  »

2010-10-18

Aktieägarna i IBS AB kallas härmed till extra bolagsstämma torsdagen den 4 november 2010 kl. 09:00 i bolagets lokaler på Hemvärnsgatan 8 i Solna. Registrering och inpassering sker från och med kl. 08:30.