IBS ansökan om avnotering från First North har bifallits

Press Release
2011-08-18

First North har bifallit IBS AB:s ansökan om avnotering, med sista handelsdag den 31 augusti 2011.

Styrelsen i IBS AB beslutade vid extra styrelsemöte den 19 juli 2011 att begära avnotering av aktien från First North.

Avnoteringen den 31 augusti 2011 innebär att IBS kommer att offentliggöra sin halvårsrapport den 25 augusti enligt tidigare kommunikation.

IBS AB (publ)
Styrelsen

För mer information, vänligen kontakta:

Christian Paulsson, VD IBS AB (publ)

Tel: +46-8-627 45 36
christian.paulsson@ibs.net

Bolagets Certified Adviser är Mangold Fondkommission AB. För mer information se www.ibs.net