IBS Aktie

The IBS share will be delisted from First North, with last trading day August 31, 2011

First North är en alternativ marknadsplats som drivs av de olika börserna som ingår i NASDAQ OMX. Den har inte samma juridiska status som en reglerad marknad. Bolag på First North regleras av First Norths regler och inte av de juridiska krav som ställs för handel på en reglerad marknad. En placering i ett bolag som handlas på First North är mer riskfylld än en placering i ett börsnoterat bolag. Innan handeln i aktierna kan sätta i gång på First North måste en ansökan skickas in till börsen och bli godkänd. En Certifierad Adviser leder företaget genom listningsprocessen. Certified Advisern säkerställer också att bolaget löpande uppfyller First Norths krav.