IBS Information för investerare

IBS, en ledande leverantör av distributionsföretagsprogramvara, är ett privatägt företag med huvudkontor i Solna, Sverige och kontor och samarbetspartners på mer än 40 platser över hela världen. Vår övergripande målsättning är att skapa mervärde för våra kunder och delägare.

För information angående vår årliga bolagsstämma eller för de senaste finansiella rapporterna, var vänlig att klicka på lämplig länk nedan.