Utgifter Minskat svinn för förbättrat kassaflöde, bättre marginaler och högre vinst

Lönsamheten inom grosshandeln är en exakt vetenskap. Inköpsstrategier, konsolidering, lagerhantering, kundtjänst, infrastruktur, teknologi, affärsprocesser och distributionskedja är faktorer som ingår i beräkningen. Hos IBS kan våra experter hjälpa dig att kartlägga och beskriva ditt företags verksamhet för att fastställa både kort- och långsiktiga åtgärder du kan vidta för att minska svinn och öka effektiviteten för ett bättre övergripande ekonomiskt resultat.

  • Förbättring av affärsprocessen.
  • IT-strategi och systemdesign.
  • Datamappning och konvertering.
  • Företags- och teknologigranskningar och rekommendationer.
  • Operativt stöd och underhållsstöd.
  • Projekthantering.
  • Personalutbildning.

Kontrollera dina kostnader samtidigt som du upprätthåller kritiska tjänster och maximerar inkomsterna. Rådfråga distributionsexperterna hos IBS.