Lagerhantering: Minimera investeringarna, maximera omsättningen, öka vinsten

Inom distributionsbranschen är exakta lagerhanteringsberäkningar av fundamental betydelse för ditt företags dagliga verksamhet. När man bör beställa, hur ledtider beräknas, lagernivåer, säsongsbundna justeringar och exakta ekonomiska beställningskvantiteter är samtliga faktorer som är viktiga för en effektiv verksamhet. När nivåerna blir obalanserade kan hela distributionskedjan påverkas – och vad som är ännu viktigare, kundtillfredsställelsen kan äventyras. Hos IBS tillhandahåller vi integrerade system, processer och kontrollmekanismer för att hantera lagernivåer för en minimal kapitalinvestering, maximal lageromsättning och förbättrat kassaflöde.

  • Exakt övervakning och upprätthållande av lagernivåer för förbättrad affärsplanering.
  • Fastställa bästa tidpunkt och kvantitet som ska beställas baserat på produkttyper.
  • Upprätta säkerhetslagernivåer för att på lämpligt sätt hantera ledtider och perioder av efterfrågan.
  • Finslipa köpaktivering för optimal lagerpåfyllning.
  • Simulera “tänk om…” för bättre lagerplanering.
  • Följa leverantörseffektiviteten och förhandla från en styrkeposition.

Dra fördel av dagens ledande konsult- och resursföretag inom system- och branschexpertis för distributionslösningar. Prata med IBS idag.