Kontanta medel: Tjäna pengar, få betalt

Inom grosshandelsbranschen kan du inte tjäna pengar om du inte får betalt. Att ha ditt företags livsnerv uppbunden i kundfordringar och lager hjälper inte ditt företag framåt. Hos IBS tillhandahåller vi insyn, system och lösningar för att frigöra dina låsta kontanta medel och hålla din verksamhet lönsam. Våra strategier för kundfordringar, leverantörsskulder, fakturering och tillgångs- och kontanthantering kombineras för att stödja din distributionsekonomi, vilket hjälper dig att hålla dig livskraftig, smidig och på tårna inom en extremt konkurrensutsatt verksamhet.

  • Omfattande bokföring, förlikning, avslut och rapportering.
  • Intelligent fakturering, inklusive elektroniska fakturor, hantering av skatt och avgifter.
  • Komplett kredit-, kontant-, budget-, tillgångs- och bankhantering.
  • Konsolidering och grupprapportering.
  • Planeringsverktyg för att förbättra lönsamheten inom företaget.
  • Flexibla redovisningsregler och skatteplanering över flera olika länder.
  • Fullständig integrering med ditt växande företag.
  • IBS Cloud Solutions och IBS Managed Services för lägre totalkostnad för ägarskap (TCO) och en förutsägbar ekonomisk modell.

Öppna ledningarna för ett hälsosamt kontantflöde. Upprätthåll transparent, spårbar och kontrollerbar bokföring. Skapa en solid verksamhetsgrund med IBS. Låt oss prata om saken.