Inkomster: Skaffa fler kunder, få större marknadsandel, snabbare.

Det är ett faktum. Alla distributionsföretag behöver öka sin försäljning. Med ökande global konkurrens som tävlar om din kundbas, kommer allt du kan göra för att förbättra din säljprocess att göra dig till en starkare aktör. Säljplanering, lead generation, kontohantering, säljprocessflöde och kontinuerlig analys hjälper samtliga till att bygga upp en bättre, mera effektiv säljorganisation. Låt IBS hjälpa dig att:

  • Etablera effektiva områden, prissättning, reklamkampanjer och bästa praxis.
  • Få behovsbaserad åtkomst till din säljdatabas.
  • Samordna leads och effektivisera kundkontakten.
  • Identifiera försäljningsmöjligheter och avsluta affärer snabbare.
  • Kontrollera kontoaktivitet och identifiera korsförsäljnings- och merförsäljningsmöjligheter.
  • Förbättra och samordna kommunikationen med kunder, fältet och huvudkontoret.
  • Förutse och hantera prisförslag korrekt för att mata försäljningsförloppet.
  • Automatisera säljprocesserna och förbättra säljstödet.
  • Använda teknologi för att mobilisera din säljkår och samordna verksamheten.
  • Öka insynen i din kunddatabas för bättre resultat.

Behöver ditt företag sälja mer? Precis vad vi trodde. Låt oss prata om saken.