Med anledning av den publicerade artikeln i Computer Sweden den 14 september 2012 vill harmed styrelsen i IBS AB klargöra följande fakta.

Press Release
2012-10-05

I artikeln påstods att Deccan Value Advisors (”DVA”) skulle ha plundrat IBS under sin tid som ägare av bolaget, vilket är ett påstående som IBS styrelse tar avstånd från som gravt felaktigt. IBS styrelse är av uppfattningen att detta påstående gjordes helt utan stöd i faktiska förhållanden .

I artikeln gjordes också påståendet att DVA skulle ha tagit ut pengar istället för att investera i IBS. Detta är också inkorrekt. De facto tillhandahöll DVA substantiellt med kapital under nyemissionen som genomfördes i mitten av 2008 och har inte vid något tillfälle tagit ut pengar.

Styrelsen beklagar uttalandena, samt vill tydliggöra att dessa inte utgör bolagets offentliga hållning. Styrelsen beklagar det olyckliga uttalandet och ber DVA om ursäkt för den skada som det kan ha åsamkat DVA med anledning av ovan nämnda uttalande.

 

Styrelsen i IBS AB (publ)

Pallab Chatterjee, Ordförande