Symphony Technology Group offentliggör erbjudandehandling avseende budet på IBS

Press Release
2011-05-27

Erbjudandet som hänvisas till i detta pressmeddelande lämnas inte, och detta pressmeddelande får inte distribueras, vare sig direkt eller indirekt, i eller till, och inga anmälningssedlar kommer att accepteras från eller på uppdrag av aktieägare i, Australien, Japan, Kanada, Nya Zeeland eller Sydafrika, eller något annat land där erbjudandet, distribution av detta pressmeddelande eller accept av erbjudandet skulle strida mot tillämpliga lagar eller regleringar eller skulle kräva att ytterligare erbjudandehandling upprättas eller registrering sker eller att någon annan åtgärd företas utöver vad som krävs enligt svensk lag.

Symphony Technology Group, via Sweden Acquisition. Corp., offentliggör erbjudandehandling avseende budet på IBS AB (publ).

Erbjudandehandlingen finns tillgänglig på www.symphonytg.com och www.mangold.se. Erbjudandehandlingen kan kostnadsfritt beställas från Mangold på telefon 08-503 015 80 och kommer även att, tillsammans med anmälningssedel, skickas till direktregistrerade aktieägare.

För ytterligare information angående erbjudandet hänvisas till J.T. Treadwell, Managing Director på Symphony Technology Group, på telefonnummer +1 650-935-9529.

Denna information skickades för offentliggörande klockan 08.00 den 27 maj 2011.

För mer information, vänligen kontakta:

Jeanette Cronstedt Lind
VP Corporate Marketing,
IBS AB

46 70 860 25 73
jeanette.lind@ibs.net