Finansiell information från IBS under 2010 – Förtydligande, Bokslutskommuniké kommer i februari 2011.

Press Release
2010-01-13

Bokslutskommuniké 2009 12 februari
Årsredovisning 22 april
Bolagsstämma 6 maj
Delårsrapport januari – juni 20 juli
Bokslutskommuniké 2010 februari 2011

För mer information, vänligen kontakta:

Oskar Ahlberg, Senior Vice President of Communications, IBS AB

Tel: +46-70-244 24 75

oskar.ahlberg@ibs.net

Informationen är sådan som IBS AB (publ) skall offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande den 2010-01-13 kl. 13:00.Kort om IBS

Mer än 30 års erfarenhet har gjort IBS till en ledande leverantör av distribution management solutions. IBS huvudsakliga fokus är på distribuerande branscher som; automotive, elektronik, papper & partihandel och läkemedel. Mer än 5 000 kunder i ett 40-tal länder drar nytta av IBS lösningar för snabb och mätbar avkastning på sina IT-investeringar.IBS B-aktie är listad på OMX Nordic Exchange Stockholm. För mer information, besök gärna www.ibs.se